ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


hatályos 2020. május 28-tól


Az alábbi szolgáltatási feltételek ( a továbbiakban ÁSZF) a www.vanidomalkotni.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a www.facebook.com/vanidomalkotni.hu Facebook oldalon (a továbbiakban: Facebook oldal) elérhető szabadidős foglalkozásokon, képzéseken történő részvételre és hozzájuk kapcsolódó termékértékesítésre vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön (a továbbiakban: Megrendelő) a Weboldal használójaként megrendeléskor, jelentkezéskor valamint vásárláskor illetve a Facebook oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével elfogad. Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket amelyet a Weboldalon illetve a jelentkezési lapon tesz közzé/elérhetővé. A megrendelésre, jelentkezésre az adott megrendelés/jelentkezés időpontjában érvényes ÁSZF vonatkozik.


1. Szolgáltató

 

Egger Zsófia egyéni vállalkozó.

Székhelye: 2091 Etyek Temető utca 21. 

Elektronikus levelezési címe: vanidomalkotni@gmail.com

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium

Postai levelezési címe: 2091 Etyek Temető utca 21.

A szerződés nyelve: magyar. Az ÁSZF nem kerül külön iktatásra. Az ÁSZF elfogadását szolgáltató elektronikus úton tárolja.

 

 2. Jelentkezés, vásárlás

A Weboldalon történő vásárlással, jelentkezéssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozóan. Az ÁSZF áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját. A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat és a Facebook oldalon történő jelentkezések is ezen feltételek szerint kerülnek elbírására. Vásárolni valamint képzésre jelentkezni csak a Weboldalon keresztül lehetséges, más módon Szolgáltató jelentkezéseket nem tekint érvényesnek (kivéve online tanfolyam előjelentkezés).

 

3. Adatvédelem

A Weboldal használata során az Ön által megosztott adatok és információk kezelése a Weboldalon szereplő szolgáltatások nyújtása és termékek értékesítése teljesítés érdekében történik. További információért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót a https://tanfolyam.vanidomalkotni.hu/static/privacypolicy oldalon. Bankkártyás fizetést a Barion biztosítja, a fizetés során banki adatokhoz Szolgáltató nem fér hozzá. Bankkártyás fizetés adatkezelési tájékoztató: https://secure.barion.com/Contract/GetDocument?key=akt&locale=hu_HU.

 

4. Szellemi alkotások 

A Weboldal és a Facebook oldal neve, megjelenítése és tartalma, különösen de nem kizárólag a szöveges és képi tartalmak  a Szolgáltató tulajdona és szerzői jogvédelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos. A Weboldalon, A Van időm alkotni Youtube csatornán valamint a Facebook oldalon elérhető oktatási anyagok és tartalmak megvásárlásával a Megrendelő saját, személyes felhasználásra (hobbi célokra történő hasznosításra) szerez a tartalmakhoz hozzáférési jogot. A minták alapján készült tárgyakat értékesíteni, a mintákat sokszorosítani, másnak elérhetővé tenni, továbbítani kifejezetten tiltott. Az anyagokhoz való hozzáférési jog időben korlátozott és nem átruházható. A használati jog megvásárlása vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen a Weboldalon, Facebook oldalon és Youtube csatornán szereplő tartalom nem használható fel ideértve a másolást, mentést, sokszorosítást és nyilvánossághoz történő közvetítést. Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók illetve Megrendelő által feltöltött tartalmakért, és jogosult azokat előzetes értesítés nélkül eltávolítani, illetve törölni, amennyiben azok más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértik, jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköznek vagy Szolgálató jogait bármilyen módon sértik. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut az illetéktelen letöltés, másolás, megosztás vagy más felhasználás jogosult Megrendelő a hozzáférést azonnali hatállyal visszavonni valamint kártérítési igénnyel fellépni. A szellemi tulajdonjog megsértőjével szemben Szolgáltató jogi eljárást kezdeményezhet kárának megtérítéséhez.

 

5. A Weboldalon és Facebook oldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele, termék megrendelés lépései

A Szolgáltató elektronikus úton megrendelhető termékei és szolgáltatásai a Weboldal www.vanidomalkotni.hu oldalon valamint a Facebook oldalon érhetők el, ahol a kívánt szolgáltatás linkjét kiválasztva a szolgáltatás részletes leírását vagy termékismertetőt tartalmazó oldal jelenik meg. A terméket a kosárhoz adva vagy a jelentkezési űrlapot megnyitva az oldal/űrlap végigvezeti Önt a megrendelési folyamaton, melynek részeként szükséges megadnia a megrendelési adatait.

  • a termékismertető vagy tanfolyami ismertető oldalon a termék hozzáadása a kosárhoz a „Hozzáadás a kosárhoz” vagy a „Jelentkezés” illetve “Vásárlás” vagy hasonló felirattal rendelkező gomb megnyomásával
  • megrendelés elindítása a „Tovább a fizetéshez” gomb vagy a „Jelentkezés” gomb megnyomásával
  • -  a megrendelési adatok kitöltése: név, számlázási cím, a telefonszám
  • termékvásárlás esetén szállítási cím megadása és kézbesítési mód megadása - jelenleg Foxpost csomagautomatába kézbesítés vagy MPL csomagszállítás elérhető.
  • a fizetési mód kiválasztása - online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valamint átutalásos fizetés elérhető
  • sikeres megrendelés visszaigazolása e-mailben, melyben a kártyás fizetési vagy a banki átutaláshoz szükséges adatok is szerepelnek
  • számla kiküldése e-mailben
  • online tanfolyami hozzáférés megrendelése esetén a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése és visszaigazolása után a tanfolyam azonnal hozzáférhetővé válik. A hozzáférés módjáról Szolgáltató email üzenetet küld Megrendelőnek. Személyes tanfolyami részvétel megrendelése esetén a sikeres jelentkezésről és befizetésről Szolgáltató email üzenetet küld és a tanfolyam a megjelölt időpontban és helyszínen kerül megtartásra. Termékvásárlás esetén a Foxpost a feladásról illetve a csomag megérkezéséről email és/vagy sms értesítés érkezik.

 

Hozzáférés 

Szolgáltató online tanfolyam esetén a tanfolyam leírásánál szereplő időtartamra vagy amennyiben nem szerepel időtartam, úgy 4 hónapra biztosít hozzáférést a tanfolyami anyaghoz (videók, szöveges tartalmak, dokumentumok, képek, leírások, kommentek). A hozzáférés időtartamát a megrendeléstől kell számítani, az időtartam letelte után Szolgáltató a hozzáférést törölheti, megszüntetheti, visszavonhatja. Időkorlát nélküli tanfolyamok esetén a tanfolyam addig elérhető, amíg Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel a Tudáspiac rendszerhez.

 Szolgáltató akkor teljesíti a megrendelést, ha Megrendelő a teljesítéshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítette, és a fizetett összeg bank általi jóváírása megtörtént. A hibás adatokból adódó téves teljesítés miatti károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket Megrendelő viseli.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását bankkártyás fizetés esetén a fizetési szolgáltató külön elektronikus levélben igazolja vissza Megrendelő felé. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást leszállítja Megrendelő részére. Szolgáltató jogosult a megrendelés indoklás nélküli elutasítására, a szerződéstől történő elállásra.

 

6. Elállási és felmondási jog

Online tanfolyam, foglalkozás esetén

Tekintettel arra, hogy a tanfolyam, képzés természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 4. § szerinti elállási jog a Korm. Rendelet 5. § d) pontja szerint Megrendelőt nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

Tekintettel arra, hogy a tanfolyamok és képzéseket Szolgáltató elektronikus úton teszi elérhetővé, azokért Szolgáltató jótállást nem vállal.

Termékvásárlás esetén

Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat amennyiben a terméket nem használta, a termékek csomagolását nem bontotta fel és az eredeti csomagolásban visszaküldi Szolgáltató részére. A visszaküldéssel kapcsolatban Megrendelő köteles felvenni a kapcsolatot a vanidomalkotni@gmail.com email címen. Jelen ÁSZF-et, beleértve a Megrendelő előbb részletezett korlátozott elállási és felmondási jogát, a megrendelés/vásárlás gombra való kattintással Megrendelő elfogadja.

Személyesen megrendezett foglalkozás esetén

Fizetést követően Megrendelő részéről elállásra, felmondásra és részvételi díj visszatérítésére a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontja szerint nincs lehetőség. Megrendelő kizárólag a meghirdetett időpontban jogosult részt venni a tanfolyamon, az időpont módosítására Megrendelő részéről nincs lehetőség. Vis maior ( így különösen természeti katasztrófa, járvány, zendülés, állam ellenes cselekmények, terrorcselekmény, lázadás, tanfolyami oktató hirtelen és előre nem látható betegsége)  esetén a részvételi díj nem kerül visszatérítésre. Amennyiben a tanfolyami helyszín Szolgáltatón kívülálló okból nem áll rendelkezésre a meghirdetett időpontban, Szolgáltató a Megrendelővel egyeztetve új időpontot és/vagy helyszínt jelöl ki. 

 

Fogyasztóvédelmi tájékoztatás

Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között, a termék, szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

 

 7. Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal, a Facebook oldal valamint Youtube csatorna tartalmának elérhetőségéért és nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz, a Facebook oldalhoz, a Youtube csatornához illetve annak használatához kapcsolódik. Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói vagy megrendelői adatoknak a Megrendelő szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a Megrendelő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

 

8. Megrendelő felelőssége

Megrendelő kijelenti, hogy az internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Szolgáltató valamint tárhelyszolgáltató felelőssége a szerverén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a vásárláshoz, jelentkezéshez szükséges adatokra.

 Megrendelő felelősséggel tartozik a saját vagy más személyes adatainak jogosulatlan megszerzésével vagy használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Megrendelő felelőssége a számára megfelelő termék, szolgáltatás megrendelése. A megfelelő szolgáltatás kiválasztásának érdekékben Megrendelőnek jogában áll, és lehetősége van a Szolgáltató által a honlapon megadott és biztosított ingyenes elérhetőségeken információt kérni, vagy a díjszabásban megjelölt áron tanácsot kérni. Ennek elmulasztása miatt, a nem megfelelő szolgáltatás kiválasztásából eredő károk költségét Megrendelő viseli.

 Megrendelő felelőssége továbbá a szállítási cím pontos megadása is. A megrendelésben hibásan vagy tévesen megadott szállítási cím miatti károkért Megrendelő felel.

 Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

 

9. Szolgáltató felelősségének kizárása

 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal, Facebook oldal, Youtube csatorna ideiglenes elérhetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből vagy a Weboldal, Facebook oldal, Youtube csatorna ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért. Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon, Facebook oldalon, Youtube csatornán külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Szolgáltató az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal, Facebook oldal, Youtube csatorna adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából, vagy esetleges elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalról, Facebook oldalról, Youtube csatornáról esetlegesen elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Szolgáltató honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

 

10. Kapcsolattartás

A felek közötti  kapcsolattartás formája az e-mail üzenet. A megrendeléssel valamint a tanfolyamokkal és foglalkozásokkal kapcsolatos kérdéseket Szolgáltató munkanapokon 8-16 óra között dolgozza fel és a kérdésekre 7 napon belül válaszol.

Az online tanfolyamok tananyagával kapcsolatos kérdést adott videóhoz komment (hozzászólás) formájában illetve a vanidomalkotni@gmail.com email címen vagy a www.facebook.com/vanidomalkotni.hu oldalon üzenetben fogadja Szolgáltató. Privát facebook oldalra küldött üzeneteket Szolgáltató nem köteles olvasni, azokra nem válaszol. Online foglalkozás esetén vásárlástól számított 1 hónapon belül feltett kérdésekre Szolgáltató ingyenesen válaszol, egy hónapon túl konzultáció keretében előre egyeztetett időpontban és díjszabáson biztosít lehetőséget kérdések megválaszolására, szakmai segítségnyújtásra.

Megrendelő az esetleges felmerülő panaszát írásban postai úton vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken teheti meg. Postacím: 2091 Etyek Temető utca 21. email: vanidomalkotni@gmail.com

 

11. Egyéb rendelkezések

Jelen Szolgáltatási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:
• 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);

 • 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

• EU 216/679 rendelete (adatvédelmi rendelet)